سایت خیریه سی سی ها به منظور معرفی حسینیه و شهر سیس در ۱ اردیبهشت ۱۳۹۳ به صورت رسمی آغاز به کار کرد.

 

اقدامات خیریه سی سی ها :

 

برگزاری هیئات و مراسم در تمامی مناسبات مذهبی

دارا بودن صندوق قرض الحسنه امام علی (ع) و اعطا وام به اعضای حسینیه

20x30 silk11

 

ساختار تشکیلاتی :

 

اسامی هیئت مدیره:
سعید ناصری ،صادق دلشاد ،حاج خیرالله خبازی ،حاج یدالله ابراهیمی ،حاج جواد زلفی پور ،بهمن عظیمی ،حاج کاظم مروتی ،بهلول (بهمن) رضوانیان ،رحمان ابراهیم خانی ،حاج علی کرباسی و علی سلبعلی زاده.

Capture

 

Capture
اسامی هیئت امنا:
حاج عباد جبارزاده ،حاج نصرت لطفی ،حاج اسرافیل سرخی ،علی قلی یارمحمدی ،حاج صفر باقرزاده ،حاج حسن شجاعی ،محمد ابراهیم ریحانی ،حاج رحیم خدادوست ،حاج بیوک کریمی ،حاج پرویز ناصری ،حاج علی یونسی ،حاج علی مقدم ،حاج حسینعلی غیاثی ،حاج حسن کرم زاده ،حاج جواد جاهدی ،حاج عزیز پورآقاجانی ،حاج میرمحسن میرمنافزاده ،حاج محمد سالمی ،نقدعلی همتی ،حاج ذکریا محبوبی ،رجب جهانی ،حاج حبیب نادری ،حاج یوسف بامروت ،حاج مجید عبدالله زاده ،حاج محمد علی جهانگیری ،حاج عبدالله قدرتی ،حاج جلیل شجاعی ،علی توسلی ،حاج رسول خانی ،فیروز عبداللهی ،علی سلبعلی زاده ،حاج سلمان نجفی ،جبرئیل عظیمی ،حمید افهامی ،حاج ابراهیم نجاتی ،حاج الله وردی عباسپور ،حاج رضا رضوانیان و حاج ابوالفضل سرخی.