تشکیل هیئت عزادازی اعضای سی سی های مقیم مرکز حدودا دهه ۳۰ برگزار گردید.
در سال های یاد شده جمعی از اهالی شهر فعلی سیس که در آن زمان روستا بوده به تهران مهاجرت نموده اند. به موجب ارادت و علاقه به خاندان عطرت و طهارت خصوصا سالار شهیدان اباعبدالله الحسین تصمیم به تشکیل هیئت عزاداری نمودند. اولین مراسم عزاداری در منزل مرحوم حاج عباس پورحسن (عمو عباس) سپس در منزل مرحوم مشهدی رضا بخشی نجاتی (مشهدی رضا عمو) ومرحوم حاج حسن حاجبی برپا گردید.
ضمنا در همان سال ها هیئت دیگری توسط جمعی از اهالی سیس در خیابان فدائیان اسلام فعلی (سه راه فرح آباد سابق) برگزار نمودند.
با گذشت سال ها و افزوده شدن تعداد اعضا ،طبق توافق صورت گرفته بین دو هیئت ،هیئت ۱۴ معصوم (ع) تشکیل گردید.
اسامی تعدادی از بانیان هیئت:
مرحوم حاج لطفعلی دریایی ،مرحوم حاج اژدر نجاتی ،مرحوم حاج مهدی قلی دهقان ،مرحوم حاج جعفر عایفی ،مرحوم حاج خیرالله جوادی ،مرحوم حاج ایوب جوادی ،مرحوم علی آذنی ،مرحوم حاج ابوالفضل منافزاده ،مرحوم ذکرعلی ،مرحوم حاج آقابالا صبوحی ،حاج عبادالله لطفی ،مرحوم حاج غلامرضا ناصری ،حاج ابراهیم ارونقی ،مرحوم حاج عبدالله شاپوری ،مرحوم حاج یعقوب باقرنژاد ،مرحوم رضا آموزشی ،حاج علی یونسی ،مرحوم حاج شمسعلی خبازی ،مرحوم اسماعیل خدادوست ،مرحوم اسماعیل خدادوست ،مرحوم حاج سلمان رضوانیان ،مرحوم حاج جلیل جهانی ،مشهدی عباد سلمانی ،علی قلی یارمحمدی ،ابوطالب ابراهیم خانی ،مشهدی نقدعلی زلفی پور ،مرحوم ناتوانی ،حاج عبدالله قدرتی ،مرحوم حاج اسد خبازی و جمعی دیگر از اعضای محترم هیئت (با عرض پوزش از افرادی که نامشان فراموش یا ذکر نشده)
اولین مراسم عزاداری هیئت ۱۴ معصوم (ع) در مسجدی واقع در ناصرخسرو کوچه عربها برقرار شد ،چند سال مسجد یاد شده مورد استفاده قرار گرفت.
در سال ۱۳۵۵ ساختمان مدرسه ی مولوی را در خیابان شاپور (وحدت اسلامی) کوچه مطیع الدوله را خریداری کرده و به عنوان جمعیت خیریه سی سی های مقیم مرکز تاسیس نمودند. ضمنا در سال ۱۳۶۰ اولین اساسنامه جمعیت خیریه به شماره ثبت ۲۳۰۹ تدوین و به ثبت رسید. اسامی افرادی که در اولین اساسنامه ذکر شده:
مرحوم حاج اسد خبازی ،مرحوم محمد نوری ،مرحوم حاج عباد لطفی ،مرحوم حاج مهدی دهقان ،حاج علی یونسی ،حاج تقی بحری و محمد ابراهیم ریحانی.
دومین اساسنامه در سال ۱۳۷۰ به شماره ثبتی ۲۳۰۹ ثبت گردید.
اسامی کسانیکه در اساسنامه دوم ثبت شده است:
علی قلی یار محمدی ،حاج یدالله ابراهیمی ،محمد ابراهیم نجاتی ،حاج علی یونسی ،حاج عباد جبارزاده ،حاج صمد شجاعی ،حاج ابوالفضل سرخی ،مرحوم حاج اسد خبازی ،مرحوم حاج عبادالله لطفی ،مرحوم حاج الله وردی توسلی و مرحوم رحیم خدادوست.
محل خیریه در سال ۱۳۸۷ به خیابان ۲۱ متری جی نقل مکان کرد و پس از بازسازی بصورت حسینیه در آمده و مورد استفاده اعضا محترم قرار گرفته است.
اسامی هیئت مدیره:
سعید ناصری ،صادق دلشاد ،حاج خیرالله خبازی ،حاج یدالله ابراهیمی ،حاج جواد زلفی پور ،بهمن عظیمی ،حاج کاظم مروتی ،بهلول (بهمن) رضوانیان ،رحمان ابراهیم خانی ،حاج علی کرباسی و علی سلبعلی زاده.
اسامی هیئت امنا:
حاج عباد جبارزاده ،حاج نصرت لطفی ،حاج اسرافیل سرخی ،علی قلی یارمحمدی ،حاج صفر باقرزاده ،حاج حسن شجاعی ،محمد ابراهیم ریحانی ،حاج رحیم خدادوست ،حاج بیوک کریمی ،حاج پرویز ناصری ،حاج علی یونسی ،حاج علی مقدم ،حاج حسینعلی غیاثی ،حاج حسن کرم زاده ،حاج جواد جاهدی ،حاج عزیز پورآقاجانی ،حاج میرمحسن میرمنافزاده ،حاج محمد سالمی ،نقدعلی همتی ،حاج ذکریا محبوبی ،رجب جهانی ،حاج حبیب نادری ،حاج یوسف بامروت ،حاج مجید عبدالله زاده ،حاج محمد علی جهانگیری ،حاج عبدالله قدرتی ،حاج جلیل شجاعی ،علی توسلی ،حاج رسول خانی ،فیروز عبداللهی ،علی سلبعلی زاده ،حاج سلمان نجفی ،جبرئیل عظیمی ،حمید افهامی ،حاج ابراهیم نجاتی ،حاج الله وردی عباسپور ،حاج رضا رضوانیان و حاج ابوالفضل سرخی.