برای ما پیام بفرستید

آدرس: تهران خیابان آزادی , ۲۱متری جی ،نرسیده به خیابان هاشمی ،کوچه سعادت ،پلاک ۶

آقای ناصری (رئیس هیئت مدیره) 09121775841
آقای دلشاد (معاون) 09121389731
آقای علی قلی یار محمدی (مسئول هیئت امنا) 09122055408
پرویز ناصری 09122374530

نام شما (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

موضوع

پیام شما